Řasy v akváriu | Přehled a způsob odstranění

Řasy v akváriu | Přehled a způsob odstranění
4.5 (90.34%) 29 votes

Řasy jsou problém, se kterým se setkal snad každý majitel akvária. Příčin může být hned několik, často jde o nevhodné množství světla, CO2, živin a nebo také ryb. Přinášíme seznam nejčastějších druhů řas, které se v akváriích objevují, jejich stručnou charakteristiku, možné příčiny vzniku a také způsoby, jak je odstranit. Základem je vždy odstranit příčinu vzniku řasy, jinak může docházet k jejímu opakovanému vzniku.

Řasy v akváriu – přehled ras uvedených v článku

 1. Cladophora 
 2. Černá štětičková řasa (Ruducha, Black Brush Algae, BBA)
 3. Hnědá řasa 
 4. Oedogonium
 5. Rhizoclonium
 6. Sinice (Blue Green Algae, BGA)
 7. Spirogyra
 8. Staghorn
 9. Vláknitá řasa (Thread)
 10. Zelená prachová řasa (Green Dust Algae, GDA)
 11. Zelená voda (Green water)

Cladophora 

Cladophora se radí mezi je rozvětvená nitkovitá řasa. Za jejím vznikem stojí málo živin spojených s nedostatek CO2.Tato řasa je bohužel velmi těžce odstranitelná. Odstranit ji musíme ručně, k odstranění nám mohou také pomoci krevetky, které se jí živí. Důležité je ale zabránit dalšímu vzniku této řasy. Pro to je nutné zajistit dostatečné hnojení rostlin v akváriu a dodání živin ve správném poměru. Dále se musíme ujistit, že hodnoty CO2 jsou optimální. Přípravkem, který nám v boji s touto řasou pomůže, je např. tekutý uhlík.

Černá štětičková řasa (Ruducha, Black Brush Algae, BBA)

Malé, přibližně 5 mm velké černé chomáčky, které se objevují na krajích rostlin (zejména těch s pomalejším růstem), kořenech, technice v akváriu nebo v místech s velkým prouděním vody. Příčinou může být nedostatečný proud okolo rostlin nebo nedostatečné množství CO2, jehož množství se během dne mění a velký vliv na ně má osvětlení akvária. U více osvětlených akvárií je nutné zvýšit množství CO2 (např. pomocí tekutého uhlíku), pro zajištění dostatečného proudění vody můžeme použít přídavná čerpadla. Řasu odstraníme ručně nebo si pořídíme parmičky siamské, které se touto řasou krmí.

Hnědá řasa (Brown Algae, Diatomaceae)

Tato řasa se nejčastěji objevuje v nových akváriích. Tvoří hnědé fleky na substrátu, listech, kořenech dokonce i na skle. Příčinou jejího vzniku je přebytek amoniaku, který je způsoben novou filtrací, která jej ještě nedokáže dostatečně rozkládat. O rozklad této řasy se starají bakterie ve filtru, jejich dostatečnému množství můžeme dopomoci například přípravkem JBL FilterStart. Hnědou řasu stačí z akvária ručně odstranit (setřít ji) a počkat, než zmizí. Zbavit se hnědé řasy pomáhají také ryby rodu Otocinclus (Krunýřovci).

Oedogonium

Řasa Oedogonium vypadá jako chloupky na rostlinách a má stejnou příčinu vzniku jako řasa Cladophora, tedy nedostatek živin a CO2. I s touto řasou nám mohou pomoci krevetky, nejdůležitější je ale odstranění příčiny, s čímž může pomoci tekutý uhlík, který dodá do akvária potřebné množství CO2. Případne dodávaní CO2 za pomoci láhve.

Rhizoclonium

Objeví-li se v akváriu měkké a slizké vlákno zelené až nahnědlé barvy, jedná se pravděpodobně o řasu Rhizoclonium. Je způsobena obzvláště nedostatkem CO2, živin a slabým prouděním vody v akváriu. Častou příčinou jejího vzniku je nekvalitní údržba akvária. Vyčistěte akvárium a toto čištění provádějte dostatečně a pravidelně. Zkontrolujte také množství živin – k zajištění vyváženého poměru živin doporučujeme přípravky PMDD. A také zvyšte množství CO2, a to pomocí tekutého uhlíku.

Sinice (Blue Green Algae, BGA)

Tato bakterie (nikoliv řasa) se objevuje na předním skle či na substrátu, odkud se šíří po celém akváriu. Vypadá jako modrozelený slizovitý povlak. Její vznik souvisí s nízkým obsahem dusičnanů (NO3). Objevuje se tedy převážně v nových akváriích, ale také v akváriích se špinavými filtry, nedostatečným prouděním vody nebo se znečištěným substrátem. Pokud jsou filtr i substrát čistý a proudění vody je dostatečné, zabráníme dalšímu vzniku sinice zatemněním akvária. Nejdříve musíme odstranit ručně co největší množství a vyměnit aspoň polovinu vody. Poté v akváriu vypneme světlo a přísun CO2, akvárium zakryjeme a necháme jej takto alespoň čtyři dny – ryby po tu dobu nekrmíme (vydrží to). Po 4 dnech akvárium odkryjeme, vyměníme až polovinu vody a opět zapneme světlo i přísun CO2. Zvýšit množství NO3 může pomoci PMDD Profi – Dusík.

Spirogyra

Slizký a dlouhý pramen zelené řasy způsobuje vyšší množství amoniaku ve vodě. Příčinou může být prorývání substrátu, při kterém se amoniak uvolňuje, což se ale může projevit až po několika týdnech. Dalším důvodem nadměrného množství amoniaku ve vodě je rozklad uhynulé ryby. Zbavit se této řasy je velice obtížné, je proto velmi důležité zamezit jejímu vzniku. K tomu může dopomoci snížení hnojení nebo ztlumení osvětlení. Pokud už se nám ale řasa v akváriu objevila, musíme jí co nejvíce ručně odstranit a provést výměnu vody. Poté v akváriu vypneme přísun CO2 a světlo a na 4 dny je zatemníme. Poté opět vyměníme vodu, opět zapneme světlo i dalši přísun CO2 a přihnojíme vodu makro živinami. Makro živiny jsou dusičnany a fosforečnany. S odstraněním této řasy pomáhá také tekutý uhlík.

Staghorn

Pojmenování řasy Staghorn je odvozeno od jejího vzhledu. Horn znamená roh a přesně ten tato řasa připomíná. Barvu má černou, šedou nebo lehce načervenalou a roste v chomáčích a větví se. Příčinou jejího vzniku je nedostatek CO2 a nedostatečné proudění vody. Za její vznik tak může špatná údržba akvária nebo filtrů nebo překrmování ryb. Pro zamezení jejího vzniku je tedy nutné dbát na pravidelnou a dostatečnou údržbu akvária, na přiměřený přísun potravy rybám, na zajištění adekvátního množství CO2 a ideálního proudění vody. S tím může pomoci dodatečné čerpadlo a s odstraněním řasy a zajištěním správného množství CO2 nám pomůže tekutý uhlík.

Vláknitá řasa (Thread)

Jak už název této řasy napovídá, jedná se o vlákna připomínající vlasy, která mohou mít až 20 cm. Její vznik je způsoben nedostatkem CO2, živin nebo nadbytkem amoniaku. Nedostatek CO2 může způsobit také špatné proudění vody.  S jejím odstraněním pomáhá tekutý uhlík (Flourish Excel). Je důležité tuto řasu odstranit ihned, jakmile ji objevíte. Její ruční odstraňování je totiž velmi náročné a je dobré s ním začít, dokud se řasa nerozšíří po celém akváriu. Při odstraňování pomáhá řasu pomalu namotávat, např. na špejli.

Řasy

Zelená prachová řasa (Green Dust Algae, GDA)

Zelený prach, který pokrývá sklo akvária. Nejčastěji se objevuje v nových akváriích, kde ještě není dostatek živin a CO2. K úspěšnému a dlouhodobému odstranění této řasy je nutné ji neodstraňovat po dobu jejího cyklu, tedy alespoň tři týdny. To je sice nepříjemné, neboť tato řasa může pokrývat stěny akvária tak, že přes ni nejde vidět. Pokud však odstraníme řasu dříve, brzy se zase objeví. K jejímu odstranění je ideální použít magnetickou stěrku nebo houbičku. Poté, co vyroste, ji celou odstraníme a vyměníme vodu v akváriu, přibližně z poloviny.

Zelená flekovitá řasa GSA (Green Spot Algae, GSA)

Přítomnost této řasy se projevuje zelenými skvrnami (fleky) na listech (zejména starších), dekoraci v akváriu nebo na skle. Za její vznik může nejčastěji nedostatek fosforečnanů, způsobovat ji ale také může nedostatečné proudění vody či CO2. Této řase se dobře daří tam, kde je dlouhodobý a dostatečný přísun světla. Doba osvětlení akvária by neměla přesahovat 10 hodin. Řasu ručně odstraníme pomocí magnetické stěrky nebo houbičky. Poté zvýšíme pomocí přípravku PMDD Profi – Fosfor množství fosforečnanů (na 2-3 mg/l) a zajistíme vhodné proudění vody (můžeme použít dodatečné čerpadlo).

Zelená voda (Green water)

Voda nemusí být nutně zelená, může mít i žluté odstíny. Nejčastěji její vznik způsobuje vyšší množství amoniaku ve vodě, nedostatek CO2 nebo nevyvážený poměr živin. Ideálním řešením pro její odstranění a zamezení jejího vzniku je zajištění vhodného poměru živin – voda se brzy vyčistí sama – nebo zatemnění akvária. Vyměníme většinu vody v akváriu a na 4 dny jej úplně zakryjeme. V této době ryby nekrmíme (vydrží to). Po 4 dnech akvárium opět odkryjeme a vyměníme větší část vody. S touto řasou pomáhají také plovoucí a rychle rostoucí rostliny.

Závěrem

V případě pokud se vám stane, že v akváriu najdete řasy, nezoufejte. Každý akvarista se s tímto problémem již setkal. Nastudujte si o řasách literaturu, najděte si informace na internetu, poraďte se na internetových diskusích a pusťte se do boje. Kromě běžných způsobů v boji proti řasám jakými jsou přidávání komerčních hnojiv nebo PMDD se vyplatí sáhnout i po dalších metodách jakými jsou například přidávání CO2, ať už z kvasinek, nebo za pomoci tohoto CO2 setu, případně použití elektronických přístrojů jako je například Chihiros Doctor II Plants.


Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *